Na portále Šikmá plocha nabízíme několik způsobů práce s lekcemi. Základní způsob představuje asociativní přehrávání jednotlivých lekcí na způsob fungování portálu YouTube. Každá lekce má stanovenou návaznost na jiné lekce a ty jsou po přehrání konkrétní lekce „hráčům“ nabídnuty. Takto je možné postupně zkoušet celou řadu lekcí s nízkou pravděpodobností opakované nabídky již absolvovaných lekcí. pro lektory však nabízíme další úroveň práce s lekcemi. Po jednoduché registraci na našem portále je lektorovi umožněno vytvářet si vlastní hodiny sestavené z jednotlivých lekcí. Hodiny mohou být zaměřeny monotématicky, kdy jsou složeny vždy z lekcí pouze jednoho ze čtyř témat, nebo může jít o lekce z různých témat. Počet lekcí přiřazených k jedné hodině není nijak omezen, pouze se na obrazovce zobrazuje celkový čas, který připravovaná hodina bude trvat. Jedná se pochopitelně o orientační hodnotu. Konkrétní délka absolvování se odvíjí především od schopností studentů, kteří hodinu mají absolvovat. Proto je dobré si hodinu nejprve vyzkoušet a vždy si ponechat alespoň malou časovou rezervu pro případ, že dojde při absolvování ke zpoždění.

Metodický list
Vytvořit si vlastní hodinu může každý v několika málo krocích:

1. Zvolte v levém menu sekci „Vytvořit“

2. Lekci pojmenujte (doporučujeme zvolit co nejvýstižnější název, umožňuje to efektivnější sdílení s dalšími lektory)

3. Popište připravovanou lekci. Zde doporučujeme co nejpodrobnější informace. Především by zde měl být specifikován záměr, cílová skupina (věk, zařízení, atd.).

4. Poté je třeba hodinu uložit a můžete začít s výběrem lekcí. Jednotlivé lekce si můžete filtrovat podle formy (kvíz, rozřazování, interakce a prezentace) a tématu (bydlení, finance, práce a vzdělávání) a postupně sestavovat hodinu. Doporučujeme dbát na to, aby v rámci každé hodiny byly co nejpestřejší formy jednotlivých lekcí. Doporučený počet lekcí v jedné hodině je 3 až 5 v závislosti na délce a náročnosti jednotlivých lekcí. Vaše hodina vzniká v pravém sloupci kam se řadí vybrané lekce.

5. Po vybrání jednotlivých lekcí je možné hodinu zpětně upravovat. Doporučujeme v této fázi opět zkontrolovat původní popis a v případě, že došlo díky výběru lekcí, ke změně původní strategie, tuto změnu zohlednit v popisu. 

6. Hodinu je možné sdílet s dalšími lektory tím, že zaškrtnete políčko "Sdílení"

7. Vámi vytvořené hodiny máte nadále k dispozici po přihlášení se na váš účet.