Formy zaměstnání (b)

Pracovat můžeš různě, ale víš, jaké jsou výhody či nevýhody jednotlivých forem? Vyzkoušejte si, jak jste připraveni pro vstup na trh práce.