Ukončení nájmu

Když ti končí nájemní smlouva z jakéhokoli důvodu, je potřeba nezapomenout na řadu věcí. Ověř si, zda bys vše udělal správně.