V této sekci máte k dispozici doplňující materiály k jednotlivým lekcím, které můžete využít při další práci s dětmi. Ke stažení jsou zde různé formuláře nebo vzory, můžete si přečíst odborné texty nebo si prohlédnout doporučené odkazy, které souvisí s klíčovými tématy portálu Šikmá plocha (bydlení, práce, finance, vzdělání).

V knihovně jsou umístěny i materiály, které se osvědčily jako vhodný didaktický nástroj (komixy, PC hra apod.)

Pozor – knihovna lektora a studenta se liší, lektor má k dispozici více odborných textů.