Vzdělávací (e-learningový) portál „Šikmá plocha“ je určen:

1) Mladým lidem, kteří zde mají možnost testovat svoji schopnost samostatného života a také možnost získat informace a dovednosti potřebné k vyřizování nezbytných každodenních formalit.

2) Učitelům, vychovatelům a lektorům, kteří chtějí do své vzdělávací praxe zahrnout praktická témata, jako je hledání zaměstnání, vedení vyrovnaného rodinného rozpočtu, prevence nepřiměřeného zadlužování, jednání s institucemi, příprava na další stupeň ve vzdělávání atd.

Na portálu je připravených několik desítek krátkých a zábavných „lekcí“, ze kterých si pedagog - lektor může za pomoci jednoduchého interaktivního formuláře sestavit svoji „hodinu“. Lekce jsou pro přehlednost roztříděny do pěti kategorií: práce, bydlení, vzdělávání, úřady a finance, nicméně při vytváření vlastní „hodiny“ lze lekce kombinovat zcela libovolně podle potřeb lektora. Hodiny, které jednotliví uživatelé vytvoří se ukládají a jsou tak k dispozici ostatním pedagogům. Není tedy nutné skládat si pokaždé svoji vlastní „hodinu“, lze využít toho, co připravili kolegové.

Vedle „lekcí“ a „hodin“ obsahuje portál i slovníček pojmů, které jsou frekventovány v souvislosti s finanční, kariérní, pracovní a bytovou problematikou. Slovníček může posloužit jako opora pro získání orientace v uvedených tématech, hesla jsou formulována tak, aby jim rozuměli i žáci.

Vedle encyklopedicky zpracovaných informací využitelných ve výuce obsahuje portál i odkazy na další zdroje informačního i metodického charakteru. Portál „šikmá plocha“ je pro učitele užitečným nástrojem, jak implementovat požadavky finančního a kariérového vzdělávání, které jsou na učitele kladeny v souvislosti s neustále probíhající reformou českého školství.I. Fáze (2009 - 2010) - vznik portálu a 35 interaktivních lekcí
 

Realizátor: Centrum aplikované  antropologie a terénního výzkumu ZČU v Plzni (CAAT), www.caat.cz 

Partner
: SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s., www.tadyated.org 

Donor
: Nadace Vodafone ČR 

Autorský tým
: Tomáš Hirt, Daniel Hůle, Michaela Hirtová, Petr Poltavec, Štěpán Kabele

Grafika a programování  lekcí
: Petr Poltavec

Programování portálu
: BinBoat, s.r.o. 

Na lekcích spolupracovali
: pracovní poradci organizace Člověk v tísni o. p. s., terénní pracovníci Společnosti TADY A TEĎ, o. p. s., Markéta Hajská, Zuzana Slezáková a další  

 

II. Fáza (2014 - 2015) - rozšíření o 5 nových lekcí, aktualizace některých původních lekcí
(Obory E a H, Složenka, Výplatní páska, Smlouvy, Exekuce)


Realizátor: Čikatar het, o.s.

Donor: ESF (OPPA) a Magistrát Hlavního města Praha
Kontakt: Tomáš Hirt, tomash@ksa.zcu.cz, 774 970 375